WAŻNA INFORMACJA DLA STOSUJĄCYCH POLIURETANY !

WAŻNA INFORMACJA DLA STOSUJĄCYCH POLIURETANY !
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wprowadziła nowe ograniczenie w stosowaniu wyrobów poliuretanowych zawierających powyżej 0,1% monomerycznych diizocyjanianów.
Po 24 sierpnia 2023 r. osoby, które mają styczność z produktami zawierającymi diizocyjaniany w celach przemysłowych lub zawodowych, mają obowiązek odbycia szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed użyciem substancji lub mieszaniny.

Link do strony internetowej ISOPA-ALIPA: https://www.safeusediisocyanates.eu/

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób.
Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera