Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna dla kontrahentów

Informujemy, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BL Elektronik – Barbara Ligenza, ul. Chełmońskiego 72c/10, 31-340 Kraków, zwana dalej BL Elektronik.
 2. Z Administratorem Danych można skontaktować się pod w/w adresem, telefonicznie pod nr tel: +48 12 357 63 78 lub +48 696 483 020 i za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@blelektronik.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w celu zawarcia umowy.
 4. Pani/Pana dane będące w naszym posiadaniu to: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, NIP.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane operatorowi pocztowemu / internetowemu / telekomunikacyjnemu w celu komunikacji z Panią / Panem.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym takim jak: Urząd Skarbowy, Policja.
  Udostępnienie może nastąpić w przypadku pisemnego żądania od wyżej wymienionych organów,
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres:
  –  Niezbędny do przedłożenia umowy i faktury Urzędowi Skarbowemu, zgodnie z przepisem polskiego prawa – art. 88 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Ma to zastosowanie tylko w przypadku wydania faktury.
   –  Niezbędny do dochodzenia roszczeń przez administratora lub stronę trzecią.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy.

 

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób.
Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera